Pages

SYAHADAT

TIADA TUHAN SELAIN ALLAH DAN NABI MUHAMMAD ADALAH HAMBA DAN UTUSAN ALLAH
Say
Bismillahirrahmannirrahim........

Sabtu, 28 Januari 2012

Malaikat Jibril Menanyakan Kepada Nabi Muhamad SAW Tentang Islam, Iman, Ihsan dan Hari Kiamat


Di riwayat kan dari ummar bin khotob ra.

ketika kami sedng duduk di sisi nabi shalalahu alahi wasallam,tiba tiba muncul ke arah kami seorang laki laki,sangat putih pakain nya,hitam pekat rambut nya,tidak tampak pada tumbuh nya tanda tanda sehabis dari berpegian jauh dan tiada seorang pun di antara kami mengenal nya.lalu orang itu dudukdi hadapan nabi SAW dengan menyandar kan kedua lutut nyapada kedua lutut beliau serta meletakan kedua telapak tanganya di atas kedua paha beliau dan berkata

“ىا محمد اخبر نى عن الآ سلام

“YA MUHAMMAD ,beritahulah aku tentang islam!”

maka nabi menjawab

ا ن تشهد ان لا اله الاا لله ؤ انٌ محمد ا رسؤل الله و تقىم ا لصلاة و تؤ تى ا لزكاة و تصو م ر مضا ن و تحج ابىت ا ن ا ستطعت اليه سبىلا

“YAITU: bersyahadat bahwa tiada sesembahan yang haq ALLAH serta Muhammad adalah rasulullah ,mendirikan shalat,mengeluarkan zakat,melkakukan syam pada bulan rhamadon dan melaksanakan haji ke baitullah jika kamu mampu untuk mengadakan perjalanan kesana ,”"

lelaki itu pun ber kata

صد قت

“benarlah engkau”

kata umar:” kami merasa heran kepada nya, ia bertanya kepada beliau ,tetapi juga membenar kan beliau.”lalu ia berkata:

أ خبير ني عن الا يما ن

“beritahulah aku tentang iman!”

أ ن تؤمن با لله وملا ىكتة و كتبة و ر سله واليو م الا خر و تؤ من با لقد ر خير ه و ثره

“yaitu beriman kepada ALLAH para malaikat-NYA,kitab kitab NYA ,rasul rasul NYA ,dan akherat serta beriman kepada Qadar yang baik dan yang buruk.”

orang itu pun berkata lagi “Benarlah engkau .” kemudian ia berkata:

أ خبير ني عن ا لا حسن

Beritahu lah aku tentang ikhsan”

Beliau menjawab:

أ ن تعبد ا لله كآ نك تره فا ن لم تكن تره فا نه يرا ك

“yaitu:beribadahlah kepada ALLAH dalam keadaan seakan akan kamu melihat -NYA .jika kamu tidak melihat NYA maka sesungguh nya Dia melihatmu.”

iya berkata lagi:

ا حبير ني عن السا عة

“beritahulah aku tentang kiamat!”

beliau menjawab:

ما ا لمسؤ و ل عنها با علم من السا ىل

“orang yang di tanya tentang hal tersebut tidak lebih tahu daripada orang yang menanyakannya.”

maka orang itu berkata:

اخبير ني عن اماراتها

“beritahulah aku (sebagian dari)tanda tanda kiamat itu!”

beliau menjawab:

أ ن تلد الا مة ربتها وان ترى الحفا ة العراة العا لة رعاء الشاء يتطا ولو ن في البنيا ن

“yaitu: apabila ada hamba sahaya wanita melahirkan tuan putri nya dan apa bila kamu melihat orang-orang tak beralas kaki,tak berpakaian sempurna,melarat lagi penggembala domba,saling bangga -membanggakan diri dalam membangun bangunan yang tinggi.”

kata Umar “pergilah orang laki laki itu ,sementara kami berdiam diri saja dalam waktu yang lama,sehingga nabi bertanya:

“hai Umar tahu kah kamu siapakah orang yang bertanya itu?

Aku menjawab;ALLAH dan Rasul-NYA LEBIH MENGETAHUI.

BELIAU BERSABDA:

“Dia adalah JIBRIL,telah datang kepada kalian untuk mengajarkan urusan agama kalian.

0 komentar:

Posting Komentar